قطعه سازی

واحد قطعه سازی با در اختیار داشتن دستگاههای پرس ، تزریق پلاستیک ، شیار زن ، دندانه زن و انواع ماشین های سری تراش ، تولید فنر و خان کش و پین تراش امکان تولید انواع قطات برنجی ، برنجی قفلها، زاماک ، پلاستیک و استیل مورد نیاز در تولیدات مرتبط را دارا می باشد.